+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:





Κυριακή 26 Μαΐου 2013

ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ε´ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ε´ (2012-2013)

+++



ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ε
ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ε´ (2012-2013)

Σάββατο 12/25 Μαΐου 2013


 Μνήμη τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ,
Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως
τοῦ Ὁμολογητοῦ




 Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς
Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς





Ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς



 Ἀπὸ τὴν ζωγραφικὴ τῶν φορεμάτων


 
 Ἡ παρουσία τῆς νεολαίας καὶ πάλι ἔντονη καὶ ἐλπιδοφόρα




ργάνωση: Ἁγιογραφεῖο Ἱεράς Μονς
Ἁγίων Κυπριανο καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς


«Τέλος καὶ τῷ Θεῷ δόξα!...»

Τπέμπτο καὶ τελευταῖο ἐφετινό τακτικὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας πραγματοποιήθηκε ἐχθές, μὲ μεγάλη συμμετοχὴ καὶ θεωρήθηκε ὡς μία ἐπιτυχημένη κατακλείδα τῆς Περιόδου Ε΄. 


Τὸ πρόγραμα τοῦ Μαθήματος ἐξελίχθηκε ὡς ἑξῆς:

α. Καλωσόρισμα καὶ σύντομη ἀναφορά στοὺς Εἰκονόφιλους Ἁγίους τοῦ Μαΐου.

β. Ζωγραφικὴ φορεμάτων Θεοτόκου. 

γ.
Διάλειμμα μὲ λιτὸ γεῦμα.

β. Ζωγραφικὴ Προσώπου Θεοτόκου.   


ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΜΑ




+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου