+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012

Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ+++

Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

Μνήμη: 9η Ἰανουαρίου


...Ὁ Φίλιππος, βλέποντας αὐτὴ τὴν κατάσταση, πῆγε γρήγορα στὸ παλάτι
καὶ σὰν εἶδε τὸν τσάρο, τοῦ μίλησε ἀπότομα γιὰ τὰ κακουργήματά του:
«Ἰσχυρὲ βασιλιά, τοῦ εἶπε, ἔχεις ἀπάνω σου τὴν πιὸ μεγάλη ἐξουσία,
μιὰ ἐξουσία σχεδὸν θεϊκή. Μὰ τὸ σκῆπτρο σου εἶναι πολὺ ἀδύνατο,
ἕνας ἴσκιος μπροστὰ στὸ σκῆπτρο τοῦ Θεοῦ.
Δίνοντάς σου ὁ Θεὸς αὐτὸ τὸ σκῆπτρο,
σὲ κατέστησε ὑποχρεωμένον νὰ διδάσκης τοὺς ἀνθρώπους νὰ ζοῦνε
σύμφωνα μὲ τὴν ἀλήθεια. Νὰ εἶσαι πιστὸς στὸ θεϊκὸ νόμο,
νὰ κυβερνᾶς εἰρηνικά, σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους.
Ἡ θέση σου εἶναι ὑψηλή, ἀλλὰ τὸ σῶμα σου εἶναι
σὰν τὸ σῶμα ὅλων τῶν ἀνθρώπων.
Μπορεῖ νὰ λέγεται αὐτοκράτορας μοναχὰ ἐκεῖνος ποὺ ἐξουσιάζει
τὸν ἑαυτό του, ἐκεῖνος ποὺ δὲν εἶναι δοῦλος στὰ πάθη του,
ἀλλὰ τὰ νικᾶ μὲ τὴν ἀγάπη...


Διαβᾶστε ἐδῶ τὸν συγκλονιστικὸ Βίο τοῦ Ἁγίου,
γραμμένο ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Φώτη Κόντογλου+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου