+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014

TA NEA TOY "EEE" (EΒΔΟΜΑΔΑ 8η)


+++
 «Ἐργαστήριο
 κκλησιοποιημένης  Εἰκονογραφίας»


ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8η


Δευτέρα, 28η Ὀκτωβρίου/10η Νοεμβρίου 2014


Ἀνδρικὸ ΤμῆμαΣυνέχεια τῆς εἰσαγωγῆς στὸν «Ὠκεανό», ποὺ λέγεται ΧΡΩΜΑ...
 ...καὶ ἀρχὴ ἐξάσκησης στὴν ζωγραφικὴ τῶν χαρακτηριστικῶν (μύτη).
 * * *

Τρίτη, 29η Ὀκτωβρίου/11η Νοεμβρίου 2014


 Γενικὴ Σύναξη «Ἐ.Ἐ.Ε.» Θεωρητικὸς Καταρτισμὸς...


...καὶ πρακτικὴ ἐξάσκηση.
  * * *
 
Ἁγιογράφηση -Ἐλεύθερη παρακολούθηση

Τετάρτη, 30η Ὀκτωβρίου/12η Νοεμβρίου 2014

* * *

Πέμπτη, 31η Ὀκτωβρίου/13η Νοεμβρίου 2014


  Γυναικεῖο Τμῆμα
 Θεωρία: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΤΕΧΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΩΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ»


Χρῶμα: Ἀπὸ τὴν Θεωρία στὴν πράξη

 

* * *


Παρασκευή, 1/14η Νοεμβρίου 2014


 Ἁγιογράφηση -Ἐλεύθερη παρακολούθηση


 

* * *


Σάββατο, /15η Νοεμβρίου 2014

 Παιδικὰ Τμήματα


 


«Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

6986 51 91 95
Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου