+ + +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ...

+++


ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ... (Μνήμη: 9η Νοεμβρίου)


...ἀφιερώθηκε ἡ σημερινὴ σύναξη τοῦ Παιδικοῦ Τμήματος
τοῦ Ἐργαστηρίου μας.Τὰ παιδιὰ ἀκοῦνε ὄρθια τὸ Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου,
στὸ τέλος σύντομης παρουσίασης τοῦ Βίου του ἐπὶ τῆς ὀθόνης.Ἡ ἀγάπη καὶ ὁ φλογερὸς ζῆλος τοῦ Ἁγίου γιὰ τὸν Οἶκο τοῦ Θεοῦ
καὶ γιὰ τὴν εὐπρέπεια καὶ τὸν στολισμό του μὲ Ἱερὲς Εἰκόνες ἔδωσε τὸ σημερινὸ κέντρο ἐνδιαφέροντος.

* * *

 Οἱ ἀσκήσεις σχεδίου εἶχαν, ὅπως ἦταν φυσικό, ἀνάλογο τῆς ἡμέρας θέμα:...
 

...τὸν Ἅγιο Νεκτάριο.
  Οἱ διηγήσεις δύο σύγχρονων θαυμάτων τοῦ Ἁγίου
ὁλοκλήρωσαν τὸ Ἀφιέρωμα σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης τοῦ Ἐργαστηρίου μας
πρὸς τὸν Μεγάλο σύγχρονο Ἅγιο.

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου