+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 3 Μαΐου 2014

ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

+++


ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ


 
Μὲ κεντρικὴ ἀναφορὰ στὴν Εἰκονολογία τῶν Μυροφόρων
καὶ τῶν συναφῶν Εἰκονογραφικῶν συνθέσεων διεξήχθη
τὸ σημερινό, δέκατο πέμπτο Μάθημα Ἁγιογραφίας
γιὰ παιδιὰ καὶ ἐνήλικους ἀρχαρίους,
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν.
Τὸ πλῆρες Χρονικὸ θὰ ἀναρτηθῆ σύντομα...

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου