+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 21 Μαΐου 2014

Ό Όσιος Αρσένιος ο Μέγας

+++


Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Μνήμη: 8ῃ Μαΐου


«Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες· ὅστις ἐπιχειρήσῃ πρᾶγμά τι,
πρέπει νὰ κάμνῃ τοῦτο μὲ συγκεκριμένον σκοπὸν
καὶ πολλὴν σκέψιν…

…Πολλάκις μετενόησα διότι ἐλάλησα,
ἀλλὰ διότι ἐσιώπησα δὲν μετενόησα ποτέ…

…Προτιμῶ νὰ ἀρέσκω εἰς τὸν Θεὸν μᾶλλον
ἢ εὶς τοὺς ἀνθρώπους…»

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου