+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 24 Μαΐου 2014

ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 16ο

+++


ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 16ο Πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν...


  ...τὸ 16ο Μάθημα Ἁγιογραφίας "Προχωρημένων",...


 ...στὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου συνεχίσθηκε ἀπὸ τὸ «Ἐργαστήριο Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας»...


...ἡ ζωγραφικὴ τῆς ποδέας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς.


Τὸ πλῆρες Φωτο-χρονικὸ σύντομα.
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου