+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

«Εἰς δόξαν Θεοῦ ἀγωνίζεσθαι ποιεῖν πᾶν ἀγαθὸν ἐπιτήδευμα»

+++

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου