+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 19 Απριλίου 2014

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!... ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!... (ΠΑΣΧΑ 2014)

+++ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
  
                          ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!...

                              ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!...

Ἡ Ἀνάστασις

(Εὐαγγελιστάριο «τοῦ αὐτοκράτορα Φωκᾶ», 1120-1130) 
 


         * * *Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου