+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α΄ (Τμῆμα Ἀρχαρίων)

+++


ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α΄

(Τμῆμα Ἀρχαρίων) 
 Σάββατο 5 Ὀκτωβρίου πολ. ἡμ., 11:30΄ π.μ. ἔως 13:00΄ μ.μ. Οἱ πιὸ πεπειραμένοι βοηθοῦν τοὺς νεώτερους, «ἀπ' τὸ Α»...


Βασικὰ Μαθήματα σχεδίου, γιὰ ἕνα ἰσχυρὸ θεμέλιο...


Οἱ μετρήσεις πάντοτε ἀπαραίτητες καὶ βοηθητικές...

 
Τὸ Μοναχικὸ στοιχεῖο πάντοτε ἐλπιδοφόρα παρόν,
στὴν «πρώτη γραμμή»...


 Ἡ «Εὐλογία» τοῦ Μαθήματος σὲ ὅλους:
Τὸ «Ἔγχρωμο Εὐαγγέλιο»...
 


 Σύντομα ἡ παρουσίασή του στὸ Ἱστολόγιό μας...


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου