+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

+++


Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν Εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Μνήμη Πατριάρχου Ἀβραάμ: 9η Ὀκτωβρίου


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου