+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ

+++


Ο ΑΓΙΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΤΕΛΕΙΩΘΕΙΣ

(Μνήμη: 17η Μαρτίου)

Ο Άγιος Παύλος συνελήφθη στὴν Κρήτη, όπου μόναζε κατὰ τὸν καιρό του εικονομάχου αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Κοπρωνύμου, από τον δυσσεβή στρατηγό Θεοφάνη Λαρδατύρη.
Αυτός του πρότεινε ένα από τα δύο· ή να πατήσει την Εικόνα τοῦ Εσταυρωμένου ή να παραδοθεί στα μαρτύρια.
Ο Άγιος, χωρίς κανένα δισταγμό, γονάτισε και ασπάσθηκε με Πίστη και ευλάβεια τον Κύριο.
Οι στρατιώτες τότε τον άρπαξαν και τον κρέμασαν ανάποδα επάνω από μία μεγάλη φωτιά.
Έτσι ο μακάριος αθλητής του Χριστού κατέκτησε
τον καλλίνικο στέφανο του Μαρτυρίου. 

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου