+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012

Eπίσκεψη Ενορίας στην Έκθεση Αγιογραφίας

+++


Από την χθεσινή επίσκεψη της Ενορίας
των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού
Ελευσίνας
στην Έκθεση Ορθόδοξης Αγιογραφίας
 
«ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ:
ΤΟ ΚΟΛΙΜΠΡΙ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ»
Κυριακὴ πρωί, μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία. Ἡ συνεχὴς καὶ ραγδαία βροχὴ δὲν λιγόστεψε τὸν ζῆλο· μᾶλλον τὸν αὔξησε καὶ τὸ πούλμαν μὲ τοὺς  Ἐνορῖτες ἔφθασε στὴν Ἔκθεση... Οἱ ἱερὲς Εἰκόνες εἵλκυσαν ἀμέσως τὸ ἐνδιαφέρον
τῶν Εἰκονόφιλων πιστῶν...

 «Ἡ Ἑκατονταπυλιανὴ εἶναι ψηλά καὶ δὲν τὴν φθάνουμε.
Ἂς φιλήσουμε τὸν Ναό Της»...


  Θερμὴ ὑποδοχὴ τοῦ π. Ἀθανασίου, τῆς Πρεσβυτέρας καὶ Κατηχήτριας Σωτηρίας
καὶ ὅλου τοῦ Ποιμνίου, ἀπὸ τὴν Οἰκοδέσποινα τῆς  Ἔκθεσης και Πρόεδρο του «Αγίου Φιλαρέτου
» κ. Ειρήνη Αρχοντούλη. «Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε...ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν...
καὶ σῶσον Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν»...

 «...Ἀφετηρία γιὰ τὴν ὀργάνωση αὐτῆς τῆς  Ἔκθεσης καὶ ὅλων τῶν δραστηριοτήτων ποὺ πραγματοποιοῦνται στὸ πλαίσιό της, εἶναι τὰ ἑξῆς σοφὰ λόγια: “...Ὀφείλουμε νὰ “ἀνοιγόμαστε” συνεχῶς πρὸς τοὺς ἄλλους, τοὺς “πλησίον” μας ἀγαπητικῶς, ἐνεργοποιώντας ὁ καθένας στὸ ἔπακρο τὸ χάρισμα ἢ καὶ τὰ χαρίσματα, τὰ ὁποῖα τοῦ δώρισε ὁ Μεγαλόδωρος Κύριός μας...».
 
  Σύντομο καὶ ἁπλὸ Μάθημα σχεδίου.
«Ἡ βάση ὅλων τῶν Προσώπων στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία εἶναι κοινή, ἀλλὰ καὶ ἁπλῆ...».
  
 

 «...Ὅταν τὴν γνωρίζουμε, μποροῦμε, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, νὰ σχεδιάσουμε ὁποιοδήποτε Πρόσωπο, τακτοποιώντας ἀνάλογα μόνον τὰ δευτερεύοντα στοιχεῖα του...».
  Ἐρωτήσεις καὶ ὠφέλιμες παρατηρήσεις
ἀπὸ Πρεσβυτέρους καὶ παιδιά...

 

 ...καταξιωμένους Θεολόγους,
ἀλλὰ καὶ  Ἱεροψάλτες.
Σύντομη, ἀλλὰ μεστὴ ὠφελείας ἀναφορὰ τοῦ σεβαστοῦ
π. Ἀθανασίου Κανατσούλη, στὸ θέμα τῆς μέθεξης τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, διὰ μέσου τῶν αἰσθήσεων...


...καὶ τέλος τοῦ Μαθήματος μὲ τὸ «Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν...».


Περιήγηση στὶς θαυμάσιες, «ἀναγωγικὲς» Εἰκόνες τῆς  Ἔκθεσης...
“Τραταμέντο” καὶ ματιὲς στὸν κατάλογο μὲ τὶς «κλεισμένες»
καὶ τὶς ἐλεύθερες ἀκόμη πρὸς διάθεσιν Εἰκόνες.


 
  
Ἡ φιλόξενη οἰκοδέσποινα «γλύκανε» αἰσθητὰ τὶς τιμὲς κι ἔτσι ἀρκετὲς «σταγόνες»
ἔπεσαν στὸν στόχο τους· στοὺς πτωχοὺς Ἀδελφούς μας, χάριν τῶν ὁποίων πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν βοήθεια τῆς Παναγίας μας, τὸ ὅλο ἔργο.
Διετέθησαν καὶ πολλοὶ λαχνοὶ γιὰ τὴν κλήρωση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου,
ἡ ὁποία θὰ γίνει τὴν προσεχὴ Τετάρτη, κατὰ τὴν Τελετὴ λήξης τῆς  Ἔκθεσης... Εἰκονολογικὲς Εὐλογίες καὶ ψώνια στὴν ἔξοδο
καὶ ἀναμνηστικὲς οἰκογενειακὲς φωτογραφίες πρὶν ἀπὸ τὴν ἀναχώρηση.
Ἡ Παναγία Μητέρα μας ἀνάμεσα σὲ δύο καλὰ παιδιά Της...


 Ἡ πνευματικὴ συγγένεια εἶναι ἰσχυρότερη καὶ διαρκέστερη τῆς σαρκικῆς, μᾶλλον δὲ καὶ αἰώνια καὶ ἀκατάλυτη, ὅπως μᾶς διδάσκουν σοφὰ οἱ Πατέρες τῆς  Ἐκκλησίας μας, διότι γεννιέται καὶ «ὑφαίνεται» μὲ τὸ νῆμα τῆς κατὰ Χριστὸν Ἀγάπης καὶ τῆς Ὑπομονῆς, ἀπὸ τὸ  ἴδιο τὸ Ἅγιο Πνεῦμα...

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου