+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Η τιμή ενός ...Χορού με τον Άγιο Νικόλαο


+++

Η ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ...ΧΟΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
(Σύγχρονο θαῦμα)

Μνήμη: 6ῃ Δεκεμβρίου...᾿Εκεῖνο τὸ βράδυ, ἡ εὐλαβὴς μητέρα διεμαρτυρήθη καὶ μετέβη
στὴν ᾿Εκκλησία, γιὰ νὰ προσευχηθῆ.
Συγκεντρώθηκαν οἱ προσκεκλημένοι, ἀλλὰ ὁ ἀρραβωνιαστικὸς
τῆς Ζωῆς, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα ἦταν Νικόλαος, δὲν εἶχε ἔλθει ἀκόμη.
Οἱ κοπέλλες καὶ τὰ ἀγόρια χωρίσθηκαν σὲ ζευγάρια καὶ ἡ Ζωὴ
ἔμεινε μόνη της. ᾿Απὸ ἀμηχανία καὶ χωρὶς νὰ πολυσκεφθῆ,
κατέβασε
τὴν Εἰκόνα τοῦ ῾Αγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ
ἀπὸ τὸ Εἰκονοστάσι
στὴν γωνία καὶ εἶπε: «Θὰ πάρω αὐτὸν τὸν Νικόλα
καὶ θὰ πάω νὰ
χορέψω μαζί τους», χωρὶς νὰ δίνη σημασία ἐν τῷ μεταξὺ
στὶς
φίλες της, οἱ ὁποῖες τὴν συμβούλευαν νὰ μὴ κάνη τὴν βλάσφημη
αὐτὴ ἐνέργεια. «῍Αν ὑπάρχη Θεός, ἂς μὲ τιμωρήση», εἶπε ἐκείνη.
῎Αρχισε νὰ χορεύη... ῎Εκαναν ἕνα-δύο γύρους...
Ξαφνικὰ μέσα στὸ
δωμάτιο ἕνας δυνατὸς κρότος ἀκούσθηκε,
ἕνας ἀνεμοστρόβιλος σηκώ
θηκε καὶ ἔλαμψε
φῶς ἐκτυφλωτικὸ σὰν ἀστραπή!...Διαβᾶστε ἐδῶ ὁλόκληρη τὴν διήγηση τοῦ συγκλονιστικοῦ θαύματος


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου