+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

Βίος της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας

--

Ἡ Πολιοῦχος τῶν Ἀθηνῶν Ἁγία Φιλοθέη

Φώτη Κόντογλου...Ἀλλ᾿ ἡ ἐκκλησιὰ τοῦ μετοχιοῦ ποὺ εἶχε χτίσει ἡ ὁσία στὰ Πατήσια
γκρεμνίσθηκε καὶ κείνη ἀπὸ τὴν πολυκαιρία
γιατὶ δὲν μπορούσανε οἱ χριστιανοὶ νὰ τὴν περιποιηθοῦνε
ἀπὸ τὸ φόβο τῶν Τούρκων
πρὶν νὰ σηκωθεῖ ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
Ὡς πρὸ ὀλίγα χρόνια κειτόντανε οἱ κολόνες μέσα στὰ ἀγριάγκαθα,
στεκότανε ὄρθια μοναχὰ ἡ χυβάδα
(κόγχη) τοῦ ἱεροῦ
κ᾿ ἡ πόρτα μὲ τὸ δυτικὸ τοῖχο.
Κάποιοι εὐλαβεῖς χριστιανοὶ
τὴν ἀναστηλώσανε
μὲ τὴν ὁδηγία τοῦ κ. Ὀρλάνδου
καὶ τώρα
βρίσκεται πάλι ἀπαράλλαχτη ὅπως ἤτανε
στὰ χρόνια της ἁγίας Φιλοθέης, ἕνα ταπεινὸ μὰ ἀτίμητο στόλισμα
ἀνάμεσα στὰ ἀκαλαίσθητα
καὶ ξενόμορφα σπίτια ποὺ χτισθήκανε
γύρω στὸ
γηραλέο αὐτὸ ἐκκλησάκι.


Ὁ Θεὸς μὲ ἀξίωσε καὶ τὸ στόλισα μὲ ἁγιογραφίες,

ἤτανε ὁ πόθος μου Ἀνάμεσα σὲ ἄλλα ζωγράφισα καὶ τὸ μοναστήρι,
ὅπως ἤτανε τότε,
μὲ τὴν ἡγουμένη ἁγία Φιλοθέη
καὶ τὶς ἀδελφὲς ποὺ πηγαίνουνε στὴν ἐκκλησία...Ἐδῶ τὸ πλῆρες κείμενο μὲ τὸν Βίο τῆς Ἁγίας

--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου