+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024

Η ΑΓΙΑ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΝΑ, Η ΕΝ ΓΕΩΡΓΙᾼ

+++Η ΑΓΙΑ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΝΑ
Η ΕΝ ΓΕΩΡΓΙᾼ
Μνήμη: 14η Ἰανουαρίου

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου