+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 17ο

+++


ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 17ο Πραγματοποιήθηκε καὶ ἐχθές, Σάββατο τοῦ Τυφλοῦ, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ,...

...τὸ 17ο Μάθημα Ἁγιογραφίας τοῦ παιδικοῦ Τμήματος.


Ταυτόχρονα συνεχίσθηκε ἀπὸ μέλη τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας»,
ἀλλὰ καὶ Μαθητὲς τοῦ Τμήματος ἐνηλίκων Ἀρχαρίων ἡ ζωγραφικὴ τῆς ποδέας
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν.Τὸ πλῆρες Φωτο-χρονικὸ σύντομα


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου