+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013

Θαύμα του Αγίου Νικολάου

+++


Στὴν Μνήμη τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου
Ἐπισκόπου Μύρων, τοῦ θαυματουργοῦ

(+6η Δεκεμβρίου)


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου