+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

+++Μνήμη: 17η Νοεμβρίου+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου