+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013

Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΠΡΟΜΗΤΩΡ ΑΝΝΑ

+++


Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΠΡΟΜΗΤΩΡ ΑΝΝΑΜνήμη Κοιμήσεως: 25η Ἰουλίου


 Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ´.

Ταχὺ προκατάλαβε.


Ζωὴν τὴν κυήσασαν, ἐκυοφόρησας, ἁγνὴν Θεομήτορα,
θεόφρον Ἄννα· διὸ πρὸς λῆξιν οὐράνιον,
ἔνθα εὐφραινομένων, κατοικία ἐν δόξῃ, χαίρουσα νῦν μετέστης,
τοῖς τιμῶσί σε πόθῳ, πταισμάτων αἰτουμένη,
ἱλασμὸν ἀειμακάριστε.+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου