+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012

«ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ» (Μέρος ΙΘ΄) Το παραδεισένιο Περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΜΒ΄)

+++

«ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ»
(Μέρος ΙΘ´)

Η ΑΝΑΛΥΣΗ

 Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο
«Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι
τῆς Ἁγιογραφίας»
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου