+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012

Ο Άγιος Αρτέμιος


+++


Μνήμη: 20ῃ Ὀκτωβρίου

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου