+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 11 Αυγούστου 2012

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ (Σύγχρονου δήθεν Αγιογράφου) 19

+++
...Οι παλαιοί Αγιογράφοι πριν εκτελέσουν μία Εικόνα ενήστευαν,
προσεύχονταν και στη συνέχεια μελετούσαν την Αγία Γραφή,
τα Συναξάρια των Αγίων, καθώς και άλλα αγιολογικά κείμενα...,
το γεγονός αυτό ήταν συνεχής απασχόλησή τους και πράξη καθημερινή
.Το έργο του Εικονογράφου δεν αποτελεί αυτοσκοπό, δηλ. δημιουργία
Εικόνων για την τέχνη, ...αλλά για την δόξα
και την ωραιότητα-φαιδρότητα της Εκκλησίας...

Πρέπει να έχουμε επίγνωση, πως ό,τι αναφέρεται στον Θεό
δεν γίνεται αντικείμενο εμπορευματοποίησης...


(Ἀπὸ τὸ βιβλίο "ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ;",
Σπ. Μαρίνη)
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου