+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 9 Αυγούστου 2012

Αγία Ανθούσα η Ομολογήτρια

--


ΑΓΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑ
Η ΟΜΟΛΟΓΗΤΡΙΑ

(Μνήμη: 27ῃ Ἰουλίου)

Χριστὸν μὲν αἰνεῖ Ἀνθοῦσα παρὰ πλάνοις,
Χριστὸς δὲ αὖθις Ἀνθοῦσαν παρ’ Ἀγγέλοις....Ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε΄ ὁ Κοπρώνυμος, μισόχριστος καὶ
εἰκονομάχος, ἀκούγοντας νὰ γίνεται λόγος γιὰ τὴν ὁσία καὶ τὴν
ἀφοσίωσή της στὰ Ὀρθόδοξα δόγματα, ἔστειλε ἄνθρωπό του στὴν Μονὴ
τοῦ Μαντινέου γιὰ νὰ τὴν κάνει νὰ ἀσπασθεῖ τὴν αἵρεσή του...

Οἱ στρατιῶτες ἔπιασαν κατόπιν τὴν Ἀνθοῦσα, τὴν ἔδεσαν ἀπὸ τὰ
τέσσερα ἄκρα καὶ τὴν ἔδειραν ἄγρια μὲ βούνευρα.
Μάζεψαν μεγάλο ἀριθμὸ Εἰκόνων ποὺ βρίσκονταν στὸ Μοναστήρι,
τοὺς ἔβαλαν φωτιὰ καὶ τὶς τοποθέτησαν στὸ κεφάλι καὶ στὰ μέλη
τῆς Ὁσίας, τὰ πόδια τῆς ὁποίας ἀκουμποῦσαν πάνω σὲ ἀναμμένα
κάρβουνα. Ἐπειδὴ ὅμως ἐκείνη ἔμεινε ἀβλαβὴς μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ,
τὴν ἐξόρισαν...--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου