ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011

Μικρό Εικονολογικό Αφιέρωμα στον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλύτη+++

ΜΙΚΡΟ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ
ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΤΟΝ ΜΥΡΟΒΛΥΤΗ

Μνήμη: 26ῃ Ὀκτωβρίου


Ἀπολυτίκιον


Μέγαν εὕρατο, ἐν τοῖς κινδύνοις, σέ ὑπέρμαχον, ἡ οἰκουμένη,
Ἀθλοφόρε τά ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τήν ἔπαρσιν,
ἐν τῷ σταδίῳ θαρρύνας τόν Νέστορα· οὕτως Ἅγιε Μεγαλομάρτυς Δημήτριε,
Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμῖν τό μέγα ἔλεος.


ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

***


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου