+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 9 Απριλίου 2013

Όσιος Στέφανος, Ηγούμενος Τριγλίας, ο Ομολογητής

++

Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ,
Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

Μνήμη: 26ῃ Μαρτίου


Ὁ Ὅσιος Πατὴρ ἡμῶν Στέφανος διέλαμψε στὴν ἄσκηση
ἀπὸ νεαρᾶς ἡλικίας καὶ ἔγινε ἡγούμενος τῆς Μονῆς Τριγλίας στὴν Βιθυνία.
Τὴν ἐποχὴ τοῦ διωγμοῦ τοῦ Λέοντος Ε΄ Ἀρμενίου (813-820)
συνελήφθη ἀπὸ τοὺς ἀπεσταλμένους τοῦ αὐτοκράτορα,
ποὺ προσπάθησαν νὰ τὸν πείσουν νὰ ἀπαρνηθεῖ τὴν προσκύνηση
τῶν σεπτῶν Εἰκόνων καὶ νὰ ὑπογράψει λίβελλο κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.
Ὁ Ἅγιος Ἡγούμενος ἀπώθησε μὲ περιφρόνηση τὴν πρότασή τους
καὶ ἀντὶ ἄλλης ἀπαντήσεως χαρακτήρισε τοὺς εἰκονομάχους ἀσεβεῖς.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τὸν βασάνισαν σκληρὰ καὶ κατόπιν τὸν ἔστειλαν ἐξορία,
ὅπου καὶ παρέδωσε τὴν ἄξιά του ψυχὴ στὸν Κύριο.

++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου