+++

+++

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

+ + +

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ


ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΡΟΛΑΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

* * *


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

Άγιοι Ρώσοι Νεομάρτυρες

+++


᾿Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Μαρτυρίου τῆς Βασιλικῆς Οἰκογενείας († 4.7.1918)

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ


Ἐορτάζονται τὴν 25η Ἰανουαρίου


ΕΙΝΑΙ πολὺ λυπηρὸ τὸ ὅτι ᾿Ορθόδοξοι ῞Ελληνες,
μάλιστα δὲ θεολόγοι καὶ θεολογοῦντες,
ἀδυνατοῦν νὰ ἐμβαθύνουν στὰ τρομακτικὰ γεγονότα
τῆς Ρωσικῆς ᾿Επαναστάσεως (1917).
῾Η χριστιανικὴ θεώρησις τῆς ῾Ιστορίας παραδόξως ἀγνοεῖται,
τὰ δὲ φρικτὰ ἐγκλήματα ἐκείνης τῆς περιόδου παρουσιάζονται
ὡς μία ἁπλῆ δίωξι τῶν Ρώσων «εὐγενῶν»
καὶ κατάλυσι τοῦ ρωσικοῦ φεουδαλισμοῦ!......῾Ο ἴδιος ὁ Τσάρος Νικόλαος Βʹ,
ὡς καὶ ὅλη ἡ Βασιλικὴ Οἰκογένεια,
συναριθμεῖται στοὺς Μάρτυρας, διότι ἐσφαγιάσθη ἀγρίως,
ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἦταν ὁ ᾿Ορθόδοξος Μονάρχης,
ὁ «Χριστὸς Κυρίου», ὁ βαθύτατα εὐσεβὴς καὶ πρᾶος Αὐτοκράτωρ,
πιστὸ τέκνο τῆς ᾿Εκκλησίας, ἐγνωσμένης ἀρετῆς,
συμπαθέστατος στὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ
καὶ μισητὸς στοὺς ἀθέους...


Διαβᾶστε τὴν συγκλονιστικὴ Μελέτη σὲ ἑπτὰ συνέχειες:

Μέρος Α΄

Μέρος Β΄

Μέρος Γ΄

Μέρος Δ΄

Μέρος Ε΄

Μέρος ΣΤ΄


Μέρος Ζ΄

Μέρος Η΄


+++


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου