+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΣ, ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΑΣΗΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ (VIDEO)

--

ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΑ

ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΩΣΑΣΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου