+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 26 Αυγούστου 2017

«ΕΙΚΟΝΙΖΕ, ΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΔΟΤΑΙ...»

+++«ΕΙΚΟΝΙΖΕ, ΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΔΟΤΑΙ...»

(Στὴν Ἀπόδοση τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μας)


 +++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου