+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 9 Ιουλίου 2017

Βίος του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίας ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΟΤΘΙΑΣ

--


ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΟΤΘΙΑΣ

(Μνήμη: 26ῃ Ἰουνίου)


Tῇ σαρκὶ τὸν νοῦν δοὺς ἐπιστάτην Πάτερ,
ἀρνῇ τὰ σαρκός, ἀλλά καὶ ταύτην, τέλος.


Ὅσιος Πατέρας μας Ἰωάννης καταγόταν ἀπὸ τὴν Γοτθία
καὶ ἀπὸ παιδὶ ἀφιερώθηκε στὸν Θεὸ ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς γονεῖς του.

πισκέφθηκε τὴν Ἁγία Γῆ καὶ ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὸ ἱερὸ αὐτὸ
προσκύνημα ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Γοτθίας ἀπ’ τὸ λαό,
προκειμένου νὰ διαδεχθῆ τὸν προηγούμενο, ὁ ὁποῖος εἶχε προσυπογράψει
τὰ εἰκονομαχικὰ διατάγματα τοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Κοπρωνύμου
μὲ στόχο μία ἐφήμερη προαγωγή,
τὴν ὁποία καὶ ἐπέτυχε ὁ τρισάθλιος.

Ὅσιος ἀρνήθηκε νὰ ἔλθη σὲ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ γι’ αὐτὸ
ἔλαβε τὴν χειροτονία ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ἰβηρίας (νῦν Γεωργίας)...


--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου