* * *

TranslationΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

«ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΑΝ!»

+++«ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΑΝ!»

...«Τώρα πού τά μέσα μαζικῆς παραπληροφορήσεως ἀφήνουν τήν ἑορταστική τους μεταμφίεση,
γιά νά ἀποδυθοῦν στή δική τους (ἐξωθεσμική) συμμετοχή στό  παιγχνίδι τῆς ἐξουσίας
(ἐν ὄψει μάλιστα ἐθνικῶν ἐκλογῶν),
τώρα σημαίνει ἡ ὥρα τῆς μεγάλης ἀναγγελίας τῆς μόνης πραγματικά καινῆς εἰδήσεως:

«ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ»! 
(Λουκ. β΄, 11).Ὁ μόνος πραγματικός Σωτήρας!
Αὐτός πού δίνει τήν πραγματική χαρά καί διαλύει κάθε φόβο!

Δυστυχῶς, ὅμως, κανένα μέσο δέν θά ἔχει αὐτή τήν εἴδηση ὡς ἀποκλειστική!
Δέν τούς τό ἐπιτρέπει ἡ πρόσδεσή τους στό ἅρμα τῆς σκοπιμότητος καί τῆς ἀνούσιας ἐπικαιρότητος.
Ἡ στρατευμένη δημοσιογραφία τους δέν τούς ἀφήνει οὔτε κατ’ ἐξαίρεσιν, ἐπετειακά,
νά λειτουργοῦν μέ τά κριτήρια τῆς ἀληθείας, αὐτά πού ἐπί αἰῶνες ἐξέφραζε ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή.

 

 Πόσο τραγικό καί  πόσο ἐνδεικτικό τῆς ἀλλοτριώσεως τοῦ νεοελληνισμοῦ εἶναι τό γεγονός
ὅτι ἤδη ἐπί 90 ἔτη σιωποῦν οἱ καμπάνες τῶν χιλιάδων Ναῶν ἀνά τήν ἐπικράτεια
καί πλέον δέν σημαίνουν τόν ἐρχομό τοῦ Θεανθρώπου,
ὅταν μυριάδες Ἀγγέλων ἐν οὐρανοῖς καί ἑκατομμύρια πιστῶν ἐπί γῆς ψάλλουν τό

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίᾳ»!

 
Πόσο ταπεινωτικό γιά τή χώρα τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν ἡρώων τῆς Ἐλευθερίας

εἶναι τό γεγονός τῆς ἐτήσιας ἐπαναλήψεως τοῦ ψεύδους τῶν βραδυνῶν Δελτίων Εἰδήσεων
τῆς 25ης Δεκεμβρίου, κατά τό πολιτικό ἡμερολόγιο, ὅταν ἀκοῦμε τούς ἐκφωνητές
νά μᾶς παρα-πληροφοροῦν ὅτι δῆθεν σήμερα ὅλος ὁ κόσμος ἑώρτασε τά Χριστούγεννα
καί μάλιστα μέ ἐπίκεντρο τήν Βηθλεέμ!

Καί προκλητικῶς, πρός ἐπιβεβαίωση, νά μᾶς δείχνουν-ἀναμεταδίδουν κάποια παπική τελετή
ἀπό κάποιο ἵδρυμα αὐτῆς τῆς αἱρέσεως στά μαρτυρικά Ἱεροσόλυμα ἤ τόν ἀρχηγό τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ
νά ἀσπάζεται μία κούκλα-ὁμοίωμα τοῦ Θείου Βρέφους σέ μιά θεατρική τελετή ἐντελῶς ξένη
πρός τό ἦθος καί τήν ἀπαράμιλλη πνευματικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Κι ὅμως, παρά τήν σύγχρονη ἀποστασία τῶν ποιμένων, τήν γενικευμένη ἀδιαφορία τοῦ κόσμου
γιά τή γνησιότητα τῆς Πίστεως καί τήν ραγδαία ἐκκοσμίκευση τῶν πιστῶν, ἡ πραγματική Ἀλήθεια
διασώζει ἀκόμη τά παραδοσιακά ἐξωτερικά καί κάπου-κάπου καί οὐσιαστικά χαρακτηριστικά της γνωρίσματα. 


 

Τά Χριστούγεννα δέν πέρασαν! 

...Μέ χαρά, ἑορτάζονται σήμερα ἀπὸ ἐκατομμύρια ἀνθρώπων  σέ τόπους ἱστορικούς καί μαρτυρικούς,
ἀλλά καί σέ τόπους ἐμβληματικούς γιά τήν ἱστορική μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας»...Ἀγρυπνία τῶν Χριστουγέννων στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς

  
Παρὰ τὶς ἀντίξοες καιρικὲς συνθῆκες, ἀρκετοὶ «ἡρωικοὶ Πιστοί»,
ὅπως δίκαια καὶ ἐπαινετικὰ χαρακτηρίσθηκαν ἀπό τὸν Λειτουργὸ Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμεντα,......ἀλλὰ καὶ Μέλη τοῦ Ἐργαστηρίου μας τὰ ἑώρτασαν μὲ γνήσια, ἀνυπόκριτη χαρά,
 ἐφ' ὅσον, πράγματι, «ἡ πραγματική Ἀλήθεια διασώζει ἀκόμη τά παραδοσιακά ἐξωτερικά
καί κάπου-κάπου καί οὐσιαστικά χαρακτηριστικά της γνωρίσματα»... Διαμορφωμένο κείμενο ἀπὸ τὴν Εὐχετήρια ἀνάρτηση
τοῦ Ἱστολογίου «Κρυφὸ Σχολειό»:

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!

 

 

Φωτογραφίες:Κωνσταντῖνος καὶ Μαριάνθη Τούμπα

  

 

Ἐπιμέλεια καὶ φροντίδα Ἀνάρτησης:
Ἐπιτροπὴ Ἱστολογίου «Ἐ.Ἐ.Ε.»

 +++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου