+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

TA NEA TOY "EEE" (EΒΔΟΜΑΔΑ 1η)

+++ «ργαστήριο κκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας»

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1η


Δευτέρα, 9η/22α Σεπτεμβρίου 2014


Ἀνδρικὸ Τμῆμα* * *


Τρίτη, 10η/23η Σεπτεμβρίου 2014

  
Γενικὴ Σύναξη «Ἐ.Ἐ.Ε.»
 * * *


Τετάρτη, 11η/24η Σεπτεμβρίου 2014 Ἁγιογράφηση -Ἐλεύθερη παρακολούθηση * * *


Πέμπτη, 12η/25η Σεπτεμβρίου 2014


  
Γυναικεῖο Τμῆμα


* * *


Παρασκευή, 13η/26η Σεπτεμβρίου 2014


Ἁγιογράφηση -Ἐλεύθερη παρακολούθηση


* * *Σάββατο, 14η/27η Σεπτεμβρίου 2014

 Παιδικὸ Τμῆμα

 «Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!»
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

6986 51 91 95
Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου