+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 26 Αυγούστου 2014

ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΖΑΝΤΟΝΣΚ

+++


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΖΑΝΤΟΝΣΚ

 Μνήμη: 13η Αὐγούστου

Ο Άγιος Τύχων είναι ένας από τους πολυγραφότερους εκκλησιαστικούς συγγραφείς της Ρωσίας.
Έγραψε έργα ποιμαντικά, οικοδομικά, κατηχητικά, ερμηνευτικά και κατανυκτικά.
Επίσης, έχουν καταγραφεί πολλές ομιλίες του. Τα πιο γνωστά του έργα είναι
τα «Θησαυροί πνευματικοί» (1770) και «Περί του αληθινού Χριστιανισμού» (1776).
Ως παράδειγμα του συγγραφικού του έργου παραθέτουμε ένα ποιήμά του,
το οποίο είναι παντοτε επίκαιρο και έχει έντονα κατανυκτικό χαρακτήρα.


«Δεύτε προς Με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι,
καγώ αναπαύσω υμάς»

Αναστεναγμοί της αμαρτωλής ψυχής προς τον Χριστό, τον Υιό του Θεού.
«Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχήν μου του εξομολογήσασθαι τω ονόματί σου».
Ιησού Υιέ Θεού, ελέησόν με.
Έλξε με για να σε πλησιάσω.
Είμαι κρατούμενος στη φυλακή, Κύριε, και με περιβάλλει το σκοτάδι.
Είμαι δεμένος με πολλά δεσμά σιδερένια και δεν έχω ανακούφιση.
Λύσε τα δεσμά μου, για να καταστώ ελεύθερος.
Δίωξε το σκοτάδι, για να δω το Φως σου.
Εξάγαγέ με από τη φυλακή για να σε πλησιάσω.
Δώσε μου τα ώτα να σε ακούω.
Δώσε μου τους οφθαλμούς να σε βλέπω.
Δώσε μου τη γεύση να σε γευθώ.
Δώσε μου την όσφρηση να σε οσφραίνομαι.
Δώσε μου τα πόδια να έρθω σ' Εσένα.
Δώσε μου τα χείλη να μιλάω για Σένα.
Δώσε μου την καρδιά να σε φοβάμαι και να σε αγαπώ.
«Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδώ σου και πορεύσομαι εν τη αληθεία σου».
Επειδή είσαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή.
Πάρε από μένα το δικό μου και δώσε μου το θέλημά Σου,
να ποιώ το θέλημά σου το αγαθό.
Πάρε από μένα το παλαιό και δώσε μου το καινούργιο.
Πάρε από μένα την καρδιά την πέτρινη και δώσε μου την καρδιά την σάρκινη,
που θα σε αγαπάει, θα σε τιμάει,
θα σε ακολουθεί.
Δώσε μου οφθαλμό να δω την ταπείνωσή σου,
για να την ακολουθήσω.
Δώσε μου οφθαλμό να δω την πραότητα και την υπομονή σου,
για να τις ακολουθήσω.
Πες λόγο και θα γίνουν τα πάντα.
Επειδή ο λόγος σου είναι πράξη.
«Πιστεύω, βοήθει μου τη απιστία».


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου