+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

Μάθημα Φωτός Β΄

+++Μάθημα Φωτός Β΄

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου