+ + +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013

«Μικρὲς σταλαγματιὲς ΑΓΑΠΗΣ, λεπτές, φωτεινὲς πινελιὲς ΕΛΠΙΔΑΣ»

+++


Ἔκθεση Ὀρθόδοξης ῾Αγιογραφίας Α΄
 
«Εἰκόνα καὶ Ἐλπίδα:
Τὸ Κολιμπρὶ καὶ ἡ Εὐθύνη μας»
Εἰσαγωγὴ στὰ πεπραγμένα τῆς Ἔκθεσης


 «Μικρὲς σταλαγματιὲς ΑΓΑΠΗΣ, λεπτές, φωτεινὲς πινελιὲς ΕΛΠΙΔΑΣ»

Μὲ αὐτὸ τὸ ὅραμα ξεκινήσαμε ἕνα πράγματι τολμηρὸ γιὰ τὶς ἡμέρες μας ἐγχείρημα: τὴν πραγματοποίηση τῆς Α΄  Ἔκθεσης Ὀρθόδοξης Ἁγιογραφίας, μὲ τίτλο «Εἰκόνα καὶ Ἐλπίδα: Τὸ Κολιμπρὶ καὶ ἡ Εὐθύνη μας».

λήθεια, πόση Ἐλπίδα μπορεῖ νὰ δώσει σήμερα ἡ Ὀρθόδοξη Εἰκόνα στὶς πονεμένες καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων!...
Ἡ Ὀρθόδοξη Εἰκόνα, ἡ ὁποία μᾶς δίνει τὴν δύναμη νὰ συνομιλοῦμε μὲ τὸν Θεό, τὴν Παναγία καὶ ὅλους τοὺς Ἁγίους. Κι ὅταν οἱ πόνοι γίνονται θαρρεῖς ἀβάσταχτοι, νὰ προσμένουμε μὲ Ἐλπίδα καὶ Πίστη σταθερὴ τὸ Θαῦμα, ποὺ θὰ μᾶς ἑνώσει μαζί Τους.

Πατρίδα μας σήμερα ζεῖ δύσκολες στιγμές. Ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη φλέγεται. Φλέγεται ἀπὸ μία πρωτόγνωρη οἰκονομικὴ κρίση, ἡ ὁποία ἔχει ὁδηγήσει τοὺς ἀνθρώπους σὲ πρωτοφανῆ ἀπόγνωση καὶ σὲ ἀκραῖες ἀντιδράσεις. Σήμερα ὑπάρχει τόσος πόνος γύρω μας, ὥστε νοιώθουμε ὅτι ἀναβιώνουν τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ μας στὸ Πρόσωπο τῶν πονεμένων συνανθρώπων μας.

Κι ἐμεῖς καλούμαστε νὰ εἴμαστε ἐκεῖ, νὰ μοιραστοῦμε τὰ πάθη καὶ τὸν πόνο τους. Νὰ τοὺς ἀνακουφίσουμε καὶ μ’ ἕνα γλυκὸ χαμόγελο, ἕνα ζεστὸ ἄγγιγμα, νὰ κάνουμε τοὺς ἀνεπιθύμητους, τοὺς ἄστεγους, τοὺς τρομοκρατημένους, τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ζοῦν στὸ περιθώριο τῆς ζωῆς, χωρὶς Ἀγάπη, νὰ νοιώσουν σημαντικοί, χρήσιμοι, ἀπαραίτητοι, ΑΔΕΛΦΙΑ μας.

Στὴν προοπτικὴ λοιπὸν τῆς πραγματοποίησης τῶν Φιλανθρωπικῶν μας ὁραμάτων, σὲ μιὰ τόσο δύσκολη περίοδο, ἡ γέννηση τῆς ἰδέας μιᾶς μεγάλης  Ἔκθεσης Ἁγιογραφίας ἦλθε σὰν τὸ μικρὸ Κολιμπρί, τὸ ὁποῖο μὲ μιὰ μικρὴ σταγόνα νεροῦ προσπαθοῦσε νὰ σβήσει τὴν μεγάλη πυρκαγιά. Ἔκανε αὐτὸ ποὺ τοῦ ἀναλογοῦσε...

Κάνουμε αὐτὸ ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ...Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Χαιρετισμὸ τῆς κας Εἰρήνης Ἀρχοντούλη, Προέδρου τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου "Ἅγιος Φιλάρετος", στὰ Ἐγκαίνια τῆς Ἔκθεσης.
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου