+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΕΡΠΕΤΟΥΑΣ, ΦΙΛΙΚΗΤΑΤΗΣ, ΣΑΤΥΡΟΥ, ΡΕΒΟΚΑΤΟΥ, ΣΑΤΟΡΝΙΛΟΥ ΚΑΙ ΣΕΚΟΥΝΔΟΥ

+++ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΠΕΡΠΕΤΟΥΑΣ, ΦΙΛΙΚΗΤΑΤΗΣ,
ΣΑΤΥΡΟΥ, ΡΕΒΟΚΑΤΟΥ, ΣΑΤΟΡΝΙΛΟΥ ΚΑΙ ΣΕΚΟΥΝΔΟΥ

Μνήμη: 1η Ιανουαρίου+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου