+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013

Στα κοσμοχαρμόσυνα Χριστούγεννα 2012 (Τροπάριο)

+++
Στα κοσμοχαρμόσυνα Χριστούγεννα 2012ᾨδὴ ε. Ὁ Εἱρμός.

«Θεὸς ὢν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν,
τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τὸν Ἄγγελον,
εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν·
ὅθεν θεογνωσίας, πρὸς φῶς ὁδηγηθέντες,
ἐκ νυκτός ὀρθρίζοντες,
δοξολογοῦμέν σε Φιλάνθρωπε».+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου