+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012

«ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ» (ΣΤΟΜΑ)

+++


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο
«Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι
τῆς Ἁγιογραφίας»
ΑΣΚΗΣΗ

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου