+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024

ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ (ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ)+++


  ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ (24 ΟΚΤ.)


* * *

"Ὁ ἑμὸς Ἔρως ἐσταύρωται"


Τὸν εὐχαριστεῖς συνεχῶς
μὲ σκέψεις, μὲ λόγια καὶ μὲ πράξειςἐπειδὴ Ἐκεῖνος σταυρώθηκε γιὰ χάρι σου; 


Πενθεῖς διαρκῶς, 
διότι συνεχίζεις, ὡς ἀχάριστος,
νὰ Τὸν σταυρώνης
μὲ τὶς ἁμαρτίες καὶ τὰ πάθη σου; 


Ἀγωνίζεσαι ἀπαύστως
ἐναντίον τῆς φιλοδοξίας, τῆς φιλαργυρίας καὶ τῆς φιληδονίας,
τὰ ὁποῖα Ἐκεῖνος κατενίκησε ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ;


 Προσπαθεῖς κάθε στιγμὴ
νὰ ὑποτάσσεσαι στὸ θεῖο θέλημα καὶ νὰ σταυρώνεσαι γιὰ χάρι Του,
ὥστε νὰ λάβης τὴν δωρεὰ τῆς προσωπικῆς σου ἀναστάσεως;

Ἐπιδιώκεις πάντοτε
νὰ σταυρώνεσαι χάριν τοῦ ἀδελφοῦ σου,
ὅπως Ἐκεῖνος σταυρώθηκε γιὰ χάρι σου;
+++

1 σχόλιο: