+ + +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

Οι Χαιρετισμοί της Αγίας Τριάδος

--

OIKOI-AG-TRIADOS
-->
-->
Την Τρισυπόστατον Θεότητα δοξάζομεν,
Πατέρα ἄναρχον, Υιόν και Πνεύμα άγιον,
Ουσιότητος μονάδα ηνωμένην Σε,
προσκυνούντες των πταισμάτων συγχωρήσεως,
και της δόξης Σου τυχείν αξιωθείημεν,
όπως ψάλλωμεν· δόξα Σοι τῳ μόνῳ Θεώ ημών.
--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου