* * *

* * *

*  *  *
* * *

TranslationΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

+++
Μνήμη: 12η Φεβρουαρίου...Οι δε Ορθόδοξοι, διαπιστώνοντας τις Αρετές του,
είχαν εμπιστοσύνη ότι αυτές δεν μπορούσαν να είναι
παρά η έκφραση της καθαρότητας της Πίστεώς του...

...Οι αιρετικοί άρχισαν αμέσως να ραδιουργούν κατά του νέου Επισκόπου
και έπεισαν τον αυτοκράτορα να τον εξορίσει στην Μελιτινή
και να τοποθετήσει στην θεση του έναν αρειανόφρονα.
Ο λαός όμως έτρεφε γι' αυτόν τόση αγάπη, ώστε προσπάθησε
να φονεύσει επί τόπου τον αξιωματούχο που ήλθε να τον συλλάβει.
Ο Άγιος του έσωσε τότε την ζωή καλύπτοντάς τον με τον μανδύα του,
διδάσκοντας με τον τρόπο αυτόν σε όλους
την μεγαθυμία έναντι των εχθρών μας...

...Οιι οπαδοί του μετέβησαν σύσσωμοι μέχρι την Αρμενία
για να επισκεφθούν τον εξόριστο Ιεράρχη 
και να ακούσουν τις διδαχές του.
Στην Αντιόχεια οι Ορθόδοξοι έδιναν το όνομά του στα παιδιά τους,
ζωγράφιζαν την μορφή του στους τοίχους των σπιτιών τους
και συμπεριφέρονταν σαν να ήταν παρών,
αρνούμενοι να έχουν κοινωνία με τον παρείσακτο αιρετικό...

(Αποσπάσματα από το Συναξάρι του Αγίου)


 
+++

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΑΥΓΟΥΣΤΑ, Η ΣΤΕΡΕΩΣΑΣΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ

+++


ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΟΣ
ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΣ
ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΑΣΗΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ

(+11η Φεβρουαρίου)


+++

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

+++


ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
...Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ·
δεῦτε, οἱ  εὐλογημένοι  τοῦ  Πατρός  μου,
κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν
ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν,
ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με,
γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με,
ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός  με.

Τότε  ἀποκριθήσονται  αὐτῷ  οἱ  δίκαιοι  λέγοντες·
Kύριε, πότε  σε  εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν,
ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν;  πότε δέ σε εἴδομεν ξένον
καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν;
πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός σε;
 
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
ἐφʹ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου
τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε.

Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπʹ ἐμοῦ
οἱ  κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον
τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ·
ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα
καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με,
γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με,
ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με.

Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες·
Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν
ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι;

Τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
ἐφʹ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων,
οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.

Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον,
οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

(Ματθ. κε΄ 34 - 46)
+++

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΕΝ Τῼ ΣΤΕΙΡΙῼ


+++ 


ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΕΝ Τῼ ΣΤΕΙΡΙῼ

(7η Φεβρουαρίου) 
 
 


Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν ὀμώνυμη Μονὴ στὸ Στείρι Βοιωτίας

Ἰανουάριος 2014+++

ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι΄ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ)

+++


+++

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΖΑΡΙΑΣ

+++

ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΑΖΑΡΙΟΥ
(3η Φεβρουαρίου)


 

Όταν ο βασιλιάς της Ιουδαίας Ασά, μὲ 500.000 στρατό,
νίκησε τους Αιγυπτίους, οι οποίοι διέθεταν
3.000.000 στρατιώτες και 300 άρματα,
ο Προφήτης Αζαρίας, εμπνευσμένος από το Πνεύμα το Άγιο, πήγε στον βασιλιά και στο λαό και είπε:

«Ακούστε με συ ο βασιλιάς Ασά και όλος ο λαός
των φυλών του Ιούδα και του Βενιαμίν.
Ο Κύριος θα είναι μαζί σας, όταν σεις
θα προσέχετε να είστε μαζί Του,
λατρεύοντας το όνομα Του και τηρώντας τις εντολές Του.
Όταν Τον ζητάτε θα Τον βρίσκετε.
Αν όμως Τον εγκαταλείψετε, θα σας εγκαταλείψει και Αυτός».

Λόγια πολυτιμότατα για κάθε Κράτος και για κάθε λαό,
σε κάθε εποχή...


+++

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

+++


"OEM" 
(Ὁμάδα Εἰκονολογικῶν Μελετῶν)

* * *

Η ΟΕΜ δεν είναι κάποια αναγνωρισμένη Ομάδα, αλλά μία απλή παρέα ανωνύμων, αλλά και επωνύμων Εικονογράφων, που πονάμε την Ορθόδοξη Εικόνα και αγωνιούμε για την σωστή συνέχιση
της ανηφορικής πορείας της, μέσα από τις Συμπληγάδες
του σύγχρονου κόσμου, μέχρι τα έσχατα.
Ελπίζουμε οι καταθέσεις μας στο βήμα αυτό, να συντελέσουν
στο να επαν-ευαγγελισθεί η Πατρίδα μας, μέσῳ της Εικόνας,
στις τόσο δύσκολες ημέρες που διερχόμαστε,
ώστε να δούμε καλύτερες και να δοξαστεί ο Θεός.
Την ευθύνη για κάθε άρθρο έχει μόνον ο συγγραφέας του,
και οι θέσεις τις οποίες υποστηρίζει δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τα άλλα μέλη της ΟΕΜ. +++


Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ

+++


Ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ


Μνήμη: 28η Ἰανουαρίου


+++

Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

O ΑΓΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΙΑ ΑΥΤΟΥ

+++Μνήμη: 26η Ἰανουαρίου


+++

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Η ΘΕΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

+++

 Η ΘΕΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ 

Στὴν Μνήμη τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

(25η Ἰανουαρίου)


Του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου,
Έπη Ηθικά, Ι΄ περί Αρετής Β΄

795 «Ουδ’ ο Πολέμων εμοί σιγηθήσεται˙
και γαρ το θαύμα των άγαν λαλουμένω.
Ην μεν το πρόσθεν ούτος ουκ εν σώφροσι,
και λίαν αισχρός ηδονών υπηρέτης˙
επεί δ’ έρωτι του καλού κατεσχέθη,
σύμβουλον ευρών, ουκ έχω δ’ ειπείν τίνα,
ειτ’ ουν σοφόν τιν’, είθ’ εαυτόν, αθρόως
800   τοσούτον ώφθη των παθών ανώτερος,
ώσθ’ έν τι θήσω των εκείνου θαυμάτων.
Εταίραν εισεκάλει τις ακρατής νέος˙
η δ’ ως πυλώνος ήλθε, φασι, πλησίον,
της δ’ ην προκύπτων Πολέμων εν εικόνι,
805   ταύτην ιδούσα, και γαρ ην σεβασμία.
Απήλθεν ευθύς και θέας ηττημένη,
ως ζώντ’ επισχυνθείσα τον γεγραμμένον».


«Ούτε και ο Πολέμων θ’αφεθή απο εμένα στην σιωπή.
Γιατί είναι το θαύμα αυτό εκπληκτικό όταν λέγεται.
Δεν ανήκε αυτός από την αρχή στους φρόνιμους˙
και μάλιστα υπήρχε πολύ αισχρός υπηρέτης των ηδονών.
Επειδή όμως κατακυριεύθηκε από τον έρωτα του καλού,
αφού βρήκε κάποιον σύμβουλο, τον οποίο δεν γνωρίζω,
είτε κάποιο σοφό, είτε και τον εαυτό του,
σύντομα
φάνηκε τόσο ανώτερος από τα πάθη,
ώστε ένα μόνο από τα θαυμάσια που έπραξε θα καταθέσω.
Μία πόρνη προσκάλεσε σπίτι του κάποιος ακρατής νέος,
η οποία, όπως λένε, μόλις μπήκε στο προαύλιο
είδε σαν από πάνω της να έσκυβε η μορφὴ
του Πολέμωνα,
η οποία ήταν ζωγραφισμένη σε μια Εικόνα.
Όταν λοιπόν την είδε (την μορφή), και μάλιστα τόσο σεβάσμια,
έφυγε αμέσως, νικημένη από την θέα και μόνο,
εντρεπόμενη τη ζωγραφιά του, σα να τον είδε ζωντανό».+++